Osnovni podaci

Naziv poduzeća: Total natural d.o.o.

Adresa: Braće Ribara 13, Bestovje

MBS: 080740257

OIB: 80542794365

IBAN:  HR4123400091110930306 PBZ

Tvrtka upisana u trgovački registar: Trgovački sud u Zagrebu

Temeljnogi kapital društva: 20.000,00 kn. Iznos uplaćen u cijelosti.

Članovi uprave: Mary Novosel i Andreja Šantek